terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Waar zijn de resultaten van de JOB-monitor 2018?

De JOB-monitor is in 2020 voor de 11e keer uitgevoerd. Toch kun je hier alleen de resultaten van 2020 terugvinden. Waar zijn de resultaten van voorgaande jaren?

Op deze website zijn alleen de resultaten van 2020 terug te vinden, terwijl je die misschien graag zou vergelijken met voorgaande jaren. We hebben hiervoor gekozen, omdat de JOB-monitor dit jaar drastisch is veranderd. De 'oude' JOB-monitor uit 2018 bestond uit meer dan 60 vragen, en dat is in de nieuwe JOB-monitor teruggebracht naar iets meer dan 30 vragen. Daarnaast is ook de inhoud van de vragen veranderd, net als de antwoordschalen waarmee studenten de vragen kunnen beantwoorden. Het taalgebruik is simpeler gemaakt, zodat de JOB-monitor door studenten op alle niveaus goed wordt begrepen.

Omdat de JOB-monitor zo is veranderd in 2020, is het lastig om de vergelijking met voorgaande jaren te maken.

Omdat de JOB-monitor zo is veranderd, is het lastig om de vergelijking met voorgaande jaren te maken. De vragen hebben wel ongeveer dezelfde strekking, maar zijn op een andere manier geformuleerd. Je kunt dan niet helemaal de 1-op-1 vergelijking maken. Daarnaast zou de website dan heel onoverzichtelijk worden, en dat willen we graag voorkomen. We hebben daarom als JOB besloten om de website te vullen met de studentenoordelen van 2020, omdat je daar ook al heel veel informatie uit kan halen.

Mocht je nu écht graag de studentenoordelen van 2018 willen inzien, dan kun je vragen aan een kwaliteitszorgmedewerker op jouw school of hij of zij je kan helpen. Als het goed is, heeft hij of zij inzicht in de data van de vorige editie. Lukt het niet of weet je niet wie de kwaliteitszorgmedewerker van jouw mbo-instelling is? Neem dan contact op met JOB, dan kunnen wij je verder helpen.