terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Stage (bol)

In dit artikel gaan we over het thema Stage (bol) in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Stage of beroepspraktijkvorming (bpv) vormt een belangrijk gedeelte van je mbo-opleiding. Het is een goede manier om ervaring op te doen in het werkveld waarin je wordt opgeleid. Als het goed is, begeleidt school je hier dan ook actief in. Samen met de praktijkopleider monitoren zij jouw leerdoelen en voortgang. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat je goed voorbereid de arbeidsmarkt op kunt gaan. Omdat je stage/bpv zo’n belangrijk onderdeel vormt van je opleiding, is er een behoorlijk aantal vragen opgenomen in de JOB-monitor. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen een goed beeld kunnen vormen over hoe makkelijk of moeilijk het was om een stageplek te vinden, maar ook over hoe goed de begeleiding was vanuit school en vanuit het leerbedrijf. De vragen van dit thema zijn specifiek gericht op BOL-studenten, BBL-studenten hebben andere vragen gekregen over dit thema.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Heb je stage/bpv gelopen of doe je dat op dit moment?
  • Was/Is het moeilijk voor je om een stage-/bpv-plaats te vinden?
  • Wat vind je van hoe school jou heeft voorbereid op je stage/bpv?
  • Wat vind je van hoe school je heeft begeleid (begeleidt) tijdens je stage/bpv?
  • Wat vind je van hoe het leerbedrijf je heeft begeleid (begeleidt) tijdens je stage/bpv?
  • Wat vind je van wat je leert op je stage/werkplek?

Stage/bpv is een goede manier om ervaring op te doen in het werkveld. Goede begeleiding is daarom heel belangrijk!

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Ruim een derde van de bol-studenten is positief over de rol van school bij hun stage. 28 procent is daarover negatief. Vergeleken met 2018 is de rol van school bij de stage in 2020 minder positief beoordeeld.

Het totaaloordeel van studenten over het leerbedrijf is duidelijk positiever dan het totaaloordeel over de rol van de school bij de stage. De meeste bol-studenten zijn positief over het leerbedrijf, slechts een klein deel is negatief. Ten opzichte van 2018 is de waardering van het leerbedrijf wel gedaald, maar minder dan de waardering van de rol van de school.

Ongeveer één op de vijf bol-studenten met stage-ervaring zegt dat het moeilijk was om een stage- of bpv-plek te vinden.

Wat vindt JOB?

JOB vindt het belangrijk dat alle studenten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten tijdens de stageperiode. Veel studenten zijn dit niet. We zien graag dat scholen nog meer aandacht geven aan de informatievoorziening over rechten voor studenten omtrent stages. Bovendien vinden we het erg belangrijk dat studenten goed worden voorbereid op hun stage en dat ze tijdens hun stage goed worden begeleid.

JOB wil er de komende jaren op blijven toezien dat studenten voldoende hulp krijgen van scholen bij het vinden van een stage-/bpv-plek en dat zij een stagevergoeding krijgen. Daarnaast willen wij onze Stagewijzer nog meer onder de aandacht brengen bij studenten zodat studenten zich bewuster worden van de rechten en plichten die zij hebben tijdens hun stage. Ook blijven we aandacht vragen voor een betere stagevoorbereiding en begeleiding. Daarnaast blijft JOB betrokken bij de verschillende acties om stagediscriminatie tegen te gaan.

Wat kun je als studentenraad doen?

De meeste vragen in de JOB-monitor zijn gerelateerd aan de begeleiding die een student krijgt tijdens zijn stage. Het kan zijn dat er geen goede afspraken gemaakt zijn tussen scholen en stagebedrijven waardoor wat je leert op school niet goed aansluit op wat je leert op je stage/bpv. Ook kan het zijn dat er slechte communicatie is tussen scholen en leerbedrijven, waardoor je als student soms niet weet waar je aan toe bent.

Als studentenraad heb je initiatiefrecht waarmee je problemen die volgens jullie spelen aan kunt kaarten bij het College van Bestuur. Probeer met specifieke voorbeelden te komen waardoor de situatie ook voor andere partijen duidelijk wordt. Natuurlijk mogen jullie ook altijd contact opnemen met JOB om te kijken welke oplossingen er voor het probleem kunnen zijn.

Kijk daarnaast in Hoofdstuk 9 van de JOB-monitor rapportage voor nog meer tips!