terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Stage (bbl)

In dit artikel gaan we over het thema Stage (bbl) in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Stage of beroepspraktijkvorming (bpv) is voor BBL-studenten het grootste gedeelte van hun mbo-opleiding. In de regel zijn zij 80% van hun tijd aanwezig bij hun leerbedrijf en 20% op school. Ondanks dat is goede begeleiding vanuit school belangrijk en is het natuurlijk fijn als de opdrachten die school jou meegeeft aansluiten bij wat je in het werkveld leert. Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende leert en dat er vanuit het leerbedrijf goede begeleiding is, je bent immers nog student. Omdat je stage/bpv het grootste onderdeel vormt van een BBL-opleiding, is er een behoorlijk aantal vragen over opgenomen in de JOB-monitor. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen een goed beeld kunnen vormen over hoe makkelijk of moeilijk het was om een stageplek te vinden, maar ook over hoe goed de begeleiding was vanuit school en vanuit het leerbedrijf. De vragen van dit thema zijn specifiek gericht op BBL-studenten, BOL-studenten hebben andere vragen gekregen over dit thema.

Ondanks dat BBL-studenten voornamelijk op een leerplek zijn, is goede begeleiding vanuit school ontzettend belangrijk.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de mogelijkheid om jouw werkervaring te bespreken op school?
  • Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten bij het werk dat je doet op je werkplek?
  • Hoe moeilijk was het voor jou om een werkplek te vinden voor je opleiding?
  • Wat vind je van de manier waarop het leerbedrijf je begeleidt?
  • Wat vind je van wat je leert op je werkplek?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Bbl-studenten zijn positiever op het totaaloordeel over de rol van de school bij de werkplek dan bol-studenten. Sinds 2018 is het oordeel over de mogelijkheid om de werkervaring te bespreken op school wel een beetje gedaald.

Wat betreft het leerbedrijf hebben bbl-studenten meestal een positief oordeel over wat ze daar leren en hoe ze door het leerbedrijf begeleid worden. Ook hier is het percentage dat positief oordeelde iets kleiner geworden sinds 2018.

Van de bbl-studenten gaf maar zeven procent aan moeite te hebben (gehad) bij het vinden van een leerbedrijf.

Wat vindt JOB?

JOB hoort soms van scholen en studentenraden dat het lastig kan zijn om erachter te komen wat er precies speelt onder bbl-studenten. JOB wil de komende twee jaar daarom meer in contact komen met bbl-studenten. Dit gaan we onder andere doen door paneldagen te organiseren op scholen waar wij in gesprek gaan met bbl-studenten om meer te weten te komen over hun ervaringen met het mbo-onderwijs. Deze paneldagen zullen we vanaf studiejaar 2020-2021 gaan organiseren. Daarin zullen wij onder meer blijven vragen naar de onderwerpen die we ook in de JOB-monitor 2020 heeft behandeld, maar ook of zij ervaringen hebben met werkplekken die hun direct een baan aanboden zonder dat zij een diploma hebben.

Waar kan het aan liggen als je school niet goed scoort?

De meeste vragen in de JOB-monitor zijn gerelateerd aan de begeleiding die een student krijgt tijdens zijn stage. Het kan zijn dat er geen goede afspraken gemaakt zijn tussen scholen en stagebedrijven waardoor wat je leert op school niet goed aansluit op wat je leert op je stage/bpv. Ook kan het zijn dat er slechte communicatie is tussen scholen en leerbedrijven, waardoor je als student soms niet weet waar je aan toe bent.

Als studentenraad heb je initiatiefrecht waarmee je problemen die volgens jullie spelen aan kunt kaarten bij het College van Bestuur. Probeer met specifieke voorbeelden te komen waardoor de situatie ook voor andere partijen duidelijk wordt. Natuurlijk mogen jullie ook altijd contact opnemen met JOB om te kijken welke oplossingen er voor het probleem kunnen zijn.

 In hoofdstuk 9 van de volledige JOB-monitor staan daarnaast goede tips om meer in contact te komen met bbl-studenten!