terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Stage (bbl)

In dit artikel gaan we over het thema Stage (bbl) in op de volgende onderwerpen:

  • Introductie
  • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
  • Wat zijn de resultaten van 2022?
  • Wat vindt JOB?
  • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Stage of beroepspraktijkvorming (bpv) is voor BBL-studenten het grootste gedeelte van hun mbo-opleiding. In de regel zijn zij 80% van hun tijd aanwezig bij hun leerbedrijf en 20% op school. Ondanks dat is goede begeleiding vanuit school belangrijk en is het natuurlijk fijn als de opdrachten die school jou meegeeft aansluiten bij wat je in het werkveld leert. Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende leert en dat er vanuit het leerbedrijf goede begeleiding is, je bent immers nog student. Omdat je stage/bpv het grootste onderdeel vormt van een BBL-opleiding, is er een behoorlijk aantal vragen over opgenomen in de JOB-monitor. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen een goed beeld kunnen vormen over hoe makkelijk of moeilijk het was om een stageplek te vinden, maar ook over hoe goed de begeleiding was vanuit school en vanuit het leerbedrijf. De vragen van dit thema zijn specifiek gericht op BBL-studenten, BOL-studenten hebben andere vragen gekregen over dit thema.

Ondanks dat BBL-studenten voornamelijk op een leerplek zijn, is goede begeleiding vanuit school ontzettend belangrijk.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de mogelijkheid om jouw werkervaring te bespreken op school?
  • Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten bij het werk dat je doet op je werkplek?
  • Hoe moeilijk was het voor jou om een werkplek te vinden voor je opleiding?
  • Wat vind je van de manier waarop het leerbedrijf je begeleidt?
  • Wat vind je van wat je leert op je werkplek?

Wat zijn de resultaten van 2022?

Bbl-studenten zijn positiever op het totaaloordeel over de rol van de school bij de werkplek dan bol-studenten. Wat betreft de werkplek is bijna driekwart van de studenten positief over wat ze daar leren en hoe ze door het leerbedrijf begeleid worden. Van de bbl-studenten gaf maar acht procent aan moeite te hebben (gehad) bij het vinden van een leerbedrijf.

Wat vindt JOB?

We vinden het als JOB fijn om te zien dat 62 procent van de mbo-studenten positief is over de mogelijkheden om hun werkervaring op school te bespreken. Wel vinden we het jammer dat een op de 5 studenten negatief is over de aansluiting van de opdrachten van school bij het werk op hun werkplek. Aangezien deze studenten bijna niet naar school gaan zouden de dagen die ze wel naar school gaan en de opdrachten die ze moeten doen een toevoeging moeten zijn aan hun opleiding. Over de begeleiding vanuit de werkplek, en dat wat ze op de werkplek leren zijn studenten heel positief. Dat vinden we als JOB natuurlijk fijn om te zien.

Wat kun je als studentenraad doen?

Dit tweede stage-onderdeel van de JOB-monitor is alleen aan bbl-studenten gevraagd. Zij hebben een hele andere schoolsituatie dan bol-studenten. Studentenraden geven vaak aan dat ze weinig contact hebben met bbl-studenten. Toch kan de studentenraad ook veel voor hen betekenen en is het ook belangrijk om te kijken wat zij vinden. We raden de studentenraden dan ook aan om dieper in de resultaten van de JOB-monitor te duiken en per domein te kijken naar de antwoorden van bbl-studenten. Daarna kunnen ze erachter proberen te komen welke verklaringen er voor bepaalde antwoorden zijn.

 In hoofdstuk 8 van de volledige JOB-monitor kun je meer informatie vinden over bbl-studenten die stage lopen!