terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Onderwijs en begeleiding

In dit artikel gaan we over het thema Onderwijs en Begeleiding in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Naast dat er natuurlijk goed onderwijs moet worden gegeven op jouw opleiding, is het ook belangrijk voor een student dat hij of zij goed wordt begeleid op school. Want de lessen kunnen nog zo leuk en goed zijn, als je niet goed wordt begeleid dan kun je soms alsnog tegen problemen aanlopen.Een opleiding doe je natuurlijk niet zomaar; je wilt er daarna ook iets mee! Je kan erna natuurlijk verder studeren of gaan werken. Het is dan wel belangrijk dat je goed weet wat je opties allemaal zijn. Omdat we willen dat elke mbo-student een weloverwogen keuze kan maken, is Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) heel belangrijk.

Welke vragen zijn er gesteld over dit thema?

Het totaaloordeel van het thema ‘Onderwijs en begeleiding’ is opgebouwd uit de antwoorden op volgende zes vragen:

  • Wat vind je van de manier waarop school je helpt om goed te presteren?
  • Wat vind je van hoe jouw docenten lesgeven?
  • Wat vind je van de begeleiding tijdens je opleiding?
  • Wat vind je van hoe je school luistert naar jouw mening?
  • Wat vind je van het nut van de lessen voor jouw toekomst?
  • Na de opleiding moet je kiezen: verder leren of gaan werken. Hoe helpt je school je bij deze keuze?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Als we kijken naar het totaaloordeel van studenten over Onderwijs en Begeleiding, dan is 44 procent van de studenten in 2020 hierover positief is en 19 procent negatief. De rest (37%) is neutraal op het totaaloordeel. Door de nieuwe vragen die in 2020 zijn gebruikt, kan het totaaloordeel niet eerlijk worden vergeleken met resultaten van voorgaande jaren.

We zien dat op het totaaloordeel voor onderwijs en begeleiding het grootste aandeel positieve studenten aan vakinstellingen studeert (48%) en het laagste aandeel bij aoc’s (42%). Dit verschil is in de onderliggende vragen ook terug te zien, vooral bij het oordeel over hoe de school de studenten helpt presteren, en de vraag over hoe de docenten lesgeven.Kijkend naar de verschillende leerwegen zien we dat bbl-studenten vaker positief zijn over hoe hun docenten lesgeven (58%) dan bol-studenten (52%). Verder verschillen hun oordelen niet zo van elkaar.Binnen het thema onderwijs en begeleiding zijn veel verschillen tussen niveaus gevonden. Hoe hoger het mbo-niveau is, hoe minder positief het totaaloordeel voor onderwijs en begeleiding. Van de entreestudenten geeft 64 procent een positief totaaloordeel, terwijl in niveau 4 maar 42 procent positief is. Omgekeerd is ook te zien dat in de entreeopleiding maar tien procent negatief is op het totaaloordeel, tegenover twintig procent in niveau 4.

Dit is ook in alle onderliggende vragen terug te zien: entreestudenten zijn steeds het meest positief en niveau 4-studenten vrijwel altijd het minst. Vooral bij de meningen over de begeleiding van de keuze om verder te leren of te werken zijn de verschillen groot. In de entreeopleidingen oordeelt slechts twaalf procent hierover negatief en 60 procent positief, maar in niveau 4 is 30 procent negatief en 29 procent positief.

Wat vindt JOB?

Volgens JOB valt er nog winst te behalen op het onderdeel motivatie. Maatwerk zou volgens JOB een oplossing kunnen zijn om studenten meer te motiveren. Er blijkt een verband te zijn tussen de mogelijkheid om in je eigen tempo te werken en de uitdaging die studenten ervaren in de lessen.

Naast dat het belangrijk is dat studenten weten hoe zij ervoor staan tijdens de opleiding, is het belangrijk dat studenten weten wat zij na de opleiding kunnen gaan doen. In de JOB-monitor is een sterk verband gevonden tussen hoe positief studenten zijn en of zij weten wat ze na hun opleiding kunnen gaan doen. Dit is dus een punt waar de laatste jaren tercht veel aandacht naar toe is gegaan. JOB beveelt scholen dus aan erop te letten dat het duidelijk is voor studenten waarom bepaalde lessen worden gegeven, en wat het nut ervan is voor de toekomst van de student. Want behalve dat het studenten gemotiveerd houdt, geven ze ook aan met meer plezier naar school te gaan.

Als belangenbehartiger van mbo-studenten vinden we het daarnaast belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar de mening van studenten. Daarom is de JOB-monitor ooit in het leven geroepen. Jullie zijn immers degenen die het onderwijs ervaren. Naast dat het onderwijs daar beter van wordt, blijkt ook uit de resultaten dat studenten naar wie er wordt geluisterd, ook veel positiever zijn over hun school. We zijn dan ook blij om te zien dat uit de resultaten van dit jaar blijkt dat scholen steeds beter luisteren naar studenten. De mening van de student wordt dus elk jaar belangrijker. JOB vindt het heel goed dat scholen zich hiervoor inzetten, en hopen dat hier de komende twee jaren weer aandacht aan wordt besteed.

Wat kun je als studentenraad doen?

JOB ziet graag dat studenten bij wie het studeren makkelijk afgaat, worden gestimuleerd om deel te nemen aan andere activiteiten voor extra uitdaging. Plaatsnemen in de studentenraad is daar een voorbeeld van, maar ook excellentieprogramma’s of studeren in het buitenland zijn opties. Het is dan wel belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Als studentenraad kunnen jullie bijvoorbeeld posters maken waarop staat welke mogelijkheden er allemaal zijn als je als student extra uitdaging zou willen, of laat deze informatie op de monitoren in school projecteren.

Als uit de resultaten naar voren komt dat studenten op jullie school vinden dat de lessen niet nuttig zijn, dan is het goed om hier dieper in te duiken. Studenten die namelijk het nut inzien van de lessen, zijn meer gemotiveerd en geven hun opleiding ook een veel hoger cijfer! Een mogelijke manier hiervoor is het instellen van de zogenoemde vakevaluatie.

Daarnaast is Loopbaan- en Oriëntatiebegeleiding (LOB) heel erg belangrijk. Met behulp van de ambitieagenda LOB kunnen jullie als studentenraad nagaan waar het al goed gaat op dit onderwerp en waar er nog verbetering mogelijk is.

Mocht je verder nog vragen hebben over dit onderwerp, of tips nodig hebben, neem dan gerust contact op met JOB. Neem ook een kijkje in hoofdstuk 5 van de volledige JOB-monitor rapportage, daarin zijn nog meer tips te vinden.