terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Onderwijs en begeleiding

In dit artikel gaan we over het thema Onderwijs en Begeleiding in op de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
 • Wat zijn de resultaten in 2020?
 • Wat vindt JOB?
 • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Naast dat er natuurlijk goed onderwijs moet worden gegeven op jouw opleiding, is het ook belangrijk voor een student dat hij of zij goed wordt begeleid op school. Want de lessen kunnen nog zo leuk en goed zijn, als je niet goed wordt begeleid dan kun je soms alsnog tegen problemen aanlopen. Een opleiding doe je natuurlijk niet zomaar; je wilt er daarna ook iets mee! Je kan erna natuurlijk verder studeren of gaan werken. Het is dan wel belangrijk dat je goed weet wat je opties allemaal zijn. Omdat we willen dat elke mbo-student een weloverwogen keuze kan maken, is Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) heel belangrijk.

Welke vragen zijn er gesteld over dit thema?

Het totaaloordeel van het thema ‘Onderwijs en begeleiding’ is opgebouwd uit de antwoorden op volgende zes vragen:

 • Wat vind je van de manier waarop school je helpt om goed te presteren?
 • Wat vind je van hoe jouw docenten lesgeven?
 • Wat vind je van de begeleiding tijdens je opleiding?
 • Wat vind je van hoe je school luistert naar jouw mening?
 • Wat vind je van het nut van de lessen voor jouw toekomst?
 • Na de opleiding moet je kiezen: verder leren of gaan werken. Hoe helpt je school je bij deze keuze?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Op het totaaloordeel voor onderwijs en begeleiding zijn geen grote verschillen te zien vergeleken met vorig jaar, maar studenten lijken hier iets positiever over te zijn. Bijna de helft van de studenten is hierop positief, en iets minder dan een vijfde is negatief. De rest van de studenten is neutraal over dit onderwerp.

We zien dat op het totaal oordeel studenten van vakinstellingen het vaakst positief zijn (49%), studenten van aoc's het minst vaak (42%). Roc zit er tussen met 46%.Entreestudenten zijn het vaakst positief (66%) (tegenover 53% van niveau-2-studenten, 47% van niveau-3-studenten en 43% van niveau-4-studenten).

Op vrijwel alle onderliggende vragen komen deze resultaten overeen. Studenten van vakinstellingen zijn het vaakst positief, en studenten van aoc’s het minst vaak. Ook blijkt op de onderliggende vragen (net als op het totaaloordeel) dat hoe hoger het niveau, hoe minder positief studenten zijn. Voor leerweg en geslacht zijn alleen verschillen gevonden op de vraag ‘Wat vind je van hoe jouw docenten lesgeven?’. Bbl’ers zijn hierover vaker positief dan bol-studenten, en mannen vaker dan vrouwen.

Wil je nog meer achtergrondinformatie over onderwijs en begeleiding? Lees dan hoofdstuk 4 van de JOB-monitor. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de JOB!

Wat vindt JOB?

Naast goed onderwijs is een goede begeleiding erg belangrijk. Wanneer studenten positief zijn over de begeleiding van school gaan ze ook met meer plezier naar school. Daarnaast geven studenten vaker aan dat  er naar hun mening geluisterd wordt wanneer ze goed begeleid worden. Wanneer studenten het gevoel hebben dat er meer met hun mening gedaan wordt en wanneer school hen helpt om goed te presteren geven ze ook weer een hoger rapportcijfer.  

 Alle vragen uit dit hoofdstuk hangen samen met het rapportcijfer dat studenten hun school geven. Dat wil zeggen dat wanneer zij positiever zijn over de vragen in dit hoofdstuk, hun algemene rapportcijfer hoger is. Als school is het dus erg belangrijk om te zorgen voor goed onderwijs en goede begeleiding.

 De studenten die het meest positief zijn over de manier waarop school hen helpt om goed te presteren, geven dus ook een hoger rapportcijfer. Gemiddeld is het rapportcijfer van studenten die positief zijn over hoe school ze hiermee helpt 2 punten hoger dan dat van studenten die hierover negatief oordelen.

Docenten

We vinden het erg fijn om te zien dat de studenten zo tevreden zijn over hun docenten: meer dan de helft (56%) van de studenten is hierover positief. Wanneer studenten vinden dat hun docenten beter lesgeven zijn ze ook positiever over de lessen Nederlands, rekenen en Engels. Daarnaast zijn ze positiever over hun docenten als deze vaker vragen naar wat ze van de les vinden. Ten slotte gaan de studenten die hun docenten positief hebben beoordeeld met meer plezier naar school.

Inspraak

Als JOB vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mening van studenten. Dit is immers ook de reden waarom we de JOB-monitor uitvoeren: met deze input hopen wij het onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan de studentenraad met de mening van de studenten achterhalen wat er op school speelt en wat er moet worden verbeterd. We zijn dan ook blij om te zien dat 41 procent van de studenten aangeeft dat school naar hun mening luistert. Dit is drie procentpunten gestegen vergeleken met 2020. Wanneer studenten aangeven dat er naar hun mening geluisterd wordt zijn ze ook positiever over hun school.

Loopbaan oriëntatie & begeleiding (LOB)

We vinden het belangrijk dat studenten goed begeleid worden in de keuze richting een vervolgstudie of in hun verdere loopbaan. Studenten moeten namelijk al op jonge leeftijd voor een studie kiezen en daarna kiezen ze ook vrij snel voor vervolgstappen. Niet alle studenten zijn hier al helemaal zeker over, dus het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. 33 procent van de studenten geeft aan positief te zijn over hun begeleiding richting een volgende studie of werk. Dat is iets hoger dan in 2020. We zijn blij met de lichte stijging maar vinden dit percentage nog steeds te laag. Elke student zou goed begeleid moeten worden bij deze keuze.

LOB-ambitieagenda

Om LOB te verbeteren hebben JOB en de MBO Raad een LOB-ambitieagenda opgesteld. Het expertisecentrum LOB (een onafhankelijke organisatie) houdt bij of scholen de punten uit deze agenda ook daadwerkelijk uitvoeren. Onlangs is er een toevoeging (addendum) op deze agenda gekomen. Hierin staat beschreven dat er in LOB meer informatie over baankansen en vervolgopleidingen moet worden opgenomen, dat er meer contact moet komen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en dat oud-studenten hun ervaringen moeten kunnen delen in LOB-activiteiten. We hopen dat scholen LOB hiermee kunnen verbeteren.

Wat kun je als studentenraad doen?

Op basis van de LOB- ambitieagenda hebben we een checklist gemaakt. Als studentenraad kun je hiermee nagaan op welke punten LOB nog verbeterd kan worden.

-        Praat de Studentenraad al mee over LOB?

-        Heeft de school een duidelijk idee over LOB?

-        Zijn er goede loopbaangesprekken?

-        Doen studenten ook ervaringen op?

-        Is er een netwerk van oud-studenten (ervaringsdeskundigen)?

-        Zijn er goede LOB-docenten?

-        Worden LOB ontwikkelingen bijgehouden tijdens de studie?

-        Is er een centraal punt waar je informatie over de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen kunt vinden?

-        Is LOB een vast onderdeel in het jaarplan van de school?

-        Weet jij wat je medestudenten vinden van LOB?