terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Omgeving, sfeer en veiligheid

In dit artikel gaan we over het thema Omgeving, sfeer en veiligheid in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Naast dat het belangrijk is dat je goed onderwijs krijgt op school, is het minstens zo belangrijk dat de sfeer op school goed is. Je kan nog zo veel leren, als je niet met plezier naar school gaat, is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. We vinden het als JOB natuurlijk belangrijk dat je goed onderwijs krijgt, maar we vinden het minsten zo belangrijk dat de omgeving om te leren prettig is. Zonder goed te eten of drinken is het lastig om te studeren, dus een fijne kantine is belangrijk. Ook moeten er rustige werkplekken zijn om een opdracht te kunnen maken, omdat niet iedere student deze mogelijkheid thuis heeft. En als je je niet veilig voelt op school kan het lastig zijn om je te concentreren. Omdat we het als JOB belangrijk vinden dat de leeromstandigheden voor studenten goed zijn, hebben we hier vragen over gesteld.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de sfeer binnen jouw opleiding?
  • Ga je met plezier naar school?
  • Voel je je veilig op school?
  • Wat vind je van de werkplekken op school waar je rustig kunt studeren?
  • Wat vind je van de kantine op school?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Over de sfeer binnen de opleiding is bijna twee derde positief, iets meer dan de helft gaat met plezier naar school en acht op de tien studenten voelt zich veilig op school. Over rustige werkplekken en de kantine is gemiddeld 40 tot 46 procent positief. Op vrijwel alle aspecten waren de studenten iets minder negatief, en iets vaker positief dan in 2018.

Opvallend is dat studenten aan vakinstellingen het vaakst een positieve mening uitten over de omgeving, sfeer en veiligheid op school. Tussen de niveaus waren minder verschillen, maar waar deze er wel waren bleken entreestudenten steeds iets positiever dan studenten in de andere niveaus. Ook bleken mannelijke studenten vaker een positief oordeel te geven dan vrouwelijke.

Bijna twee derde van alle studenten is positief over de sfeer binnen de opleiding!

Wat vindt JOB?

Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk om je als student goed te kunnen ontwikkelen. Een groot deel van de studenten geeft een positief antwoord op de vraag of hij of zij zich veilig voelt. Maar elke student die zich onveilig voelt, is er één teveel. Het moet voor studenten zichtbaar en laagdrempelig zijn om een melding te maken over onveilige situaties of problemen. Ook moet er dan serieus iets met de meldingen worden gedaan. JOB pleit er al langer voor om verplicht een anti-pest en anti-zelfmoordprotocol in het veiligheidsplan van mbo-scholen op te nemen.

Daaarnaast zou JOB graag zien dat scholen onderzoeken of er genoeg zitplekken zijn in de kantine, en of er behoefte is aan een ander aanbod van eten en drinken. Ook vinden we het belangrijk dat dit goed geregeld is op school omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om thuis rustig te kunnen studeren. We hopen dat scholen serieus blijven inzetten op het mogelijk maken van werkplekken voor studenten

Waar kun je als studentenraad doen?

Sfeer, veiligheid en plezier zijn onderwerpen waarbij het soms lastig is om te bepalen waarom dit nu precies wel of niet goed is. Het heeft te maken met gevoel, waardoor het als studentenraad lastig is precies aan te wijzen waaraan het ligt. Dit is bijvoorbeeld met een vraag over roosters wel anders. Daarom is het goed om in gesprek te gaan met studenten over waar het probleem precies ligt. Voelen ze zich niet veilig omdat de buurt onveilig is? Vraag dan of je schoolleiding in gesprek gaat met de gemeente. Of zijn er misschien duistere hoeken in of om school? Kijk of je het voor elkaar kunt krijgen of er verlichting komt. Tips om dieper te graven in de resultaten vind je hier.

Als de studenten op jouw school ontevreden zijn over de werkplekken op school, probeer dan te ontdekken hoe dit komt. Zijn er te weinig plekken, of weten studenten misschien niet waar je allemaal kunt zitten om rustig te studeren? Probeer voor de rest in kaart te brengen waaraan een rustige werkplek voor een student aan moet voldoen. Als je een eisenlijstje aan het College van Bestuur presenteert, dan is het makkelijker om daar actie op te ondernemen.

Mocht je hier als studentenraad nog tips willen, dan kun je altijd contact opnemen met JOB. Of kijk in hoofdstuk 7 van het volledige JOB-monitor rapport voor nog meer tips over dit onderwerp!