terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Omgeving, sfeer en veiligheid

In dit artikel gaan we over het thema Omgeving, sfeer en veiligheid in op de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
 • Wat zijn de resultaten van 2022?
 • Wat vindt JOB?
 • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Naast dat het belangrijk is dat je goed onderwijs krijgt op school, is het minstens zo belangrijk dat de sfeer op school goed is. Je kan nog zo veel leren, als je niet met plezier naar school gaat, is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. We vinden het als JOB natuurlijk belangrijk dat je goed onderwijs krijgt, maar we vinden het minsten zo belangrijk dat de omgeving om te leren prettig is. Zonder goed te eten of drinken is het lastig om te studeren, dus een fijne kantine is belangrijk. Ook moeten er rustige werkplekken zijn om een opdracht te kunnen maken, omdat niet iedere student deze mogelijkheid thuis heeft. En als je je niet veilig voelt op school kan het lastig zijn om je te concentreren. Omdat we het als JOB belangrijk vinden dat de leeromstandigheden voor studenten goed zijn, hebben we hier vragen over gesteld.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

 • Wat vind je van de sfeer binnen jouw opleiding?
 • Ga je met plezier naar school?
 • Voel je je veilig op school?
 • Wat vind je van de werkplekken op school waar je rustig kunt studeren?
 • Wat vind je van de kantine op school?

Wat zijn de resultaten in 2022?

Op het totaaloordeel voor omgeving, sfeer en veiligheid wordt in deze meting bijna hetzelfde gescoord als vorig jaar. Studenten lijken deze keer net iets vaker positief te zijn. Ruim de helft van alle studenten is positief, vijftien procent is negatief en ongeveer een kwart is al met al neutraal.

Studenten van vakinstellingen zijn op het totaaloordeel vaker positief dan studenten aan aoc’s en roc’s. Op het totaaloordeel is 68 procent van de studenten van vakinstellingen positief (tegenover 59% van studenten van zowel aoc’s als roc’s).

Bijna 60% van alle studenten is positief over de sfeer binnen de opleiding!

Wat vindt JOB?

We zijn blij om te zien dat een groot deel van de studenten erg positief is over de vragen binnen dit thema, en dat de tevredenheid is gegroeid sinds 2020. Toch vinden we het belangrijk dat er gekeken wordt naar de studenten die aangeven zich niet veilig voelen. Een goede sfeer en veiligheid zorgen ervoor dat studenten met plezier naar school gaan en dat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Scholen zijn wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan op te stellen; wij denken dat dit plan uitgebreider zou moeten.

 Wat we bij JOB vaak horen, is dat studenten niet weten waar ze op school terecht kunnen met meldingen over pesten, geweld of andere problemen. Ook de plekken waar ze informatie kunnen krijgen over hun studie of waar ze met een zorgvraag terecht kunnen zijn vaak niet bekend. Wanneer studenten wél weten waar ze terecht kunnen, blijkt de drempel vaak (te) hoog. Een anoniem meldpunt zou eventueel een oplossing kunnen zijn. JOB pleit ervoor om een anti-pest, anti-discriminatie en anti-zelfmoordprotocol in het veiligheidsplan van scholen op te nemen.

In de JOB-monitor 2022 zien we weer terug dat mbo-studenten zich veiliger voelen als school goed omgaat met hun klachten. Verder zien we dat als studenten de sfeer en veiligheid binnen een opleiding beter vinden, ze ook een hoger rapportcijfer aan hun school geven. Als studenten met plezier naar school gaan, geven ze gemiddeld een rapportcijfer van bijna twee punten hoger dan wanneer ze niet graag naar school gaan.

Stilteruimtes

Hoewel studenten over het algemeen erg positief zijn op het thema omgeving, sfeer en veiligheid, vinden we het jammer om te zien dat één op de vier studenten niet positief is over werkplekken waar ze rustig kunnen studeren. Daarnaast geeft ook nog eens vijf procent van de studenten aan dat er helemaal geen werkplekken zijn. Op school zou hier juist ruimte voor gemaakt moeten worden; we kunnen er namelijk niet vanuit gaan dat alle studenten thuis rustig kunnen studeren.

Als JOB zouden we daarnaast willen zien dat scholen zorgen voor stilteruimtes. Studenten kunnen hier om meerdere redenen behoefte aan hebben: bijvoorbeeld omdat ze tot rust willen komen, om religieuze redenen of omdat ze een ondersteuningsbehoefte hebben waardoor ze minder prikkels aankunnen. Stilteruimtes zorgen ervoor dat scholen voor een veilige en prettige omgeving zorgen voor iedereen, wat ze inclusiever maakt voor alle studenten. We zien dat studentenraden hierom vragen bij het schoolbestuur en hopen dat scholen hier ook naar luisteren. 

Wat kun je als studentenraad doen?

Als je school slecht scoort op veiligheid en sfeer, zijn er als studentenraad een aantal dingen die je kan doen.

Check een student makkelijk ergens terecht kan met een klacht - De studentenraad kan ervoor zorgen dat studenten weten waar ze terecht kunnen met een klacht, of als ze op school worden gepest of gediscrimineerd. De studentenraad kan verschillende vragen stellen om te kijken of dit goed geregeld is op school:

 • Is er een vertrouwenspersoon op school? Weten studenten die ook te vinden?
 • Waar kunnen studenten terecht met klachten?
 • Is er een sociaal veiligheidsplan? Is dit nog actueel? Wordt het ook gehandhaafd?

De studentenraad kan ervoor zorgen dat studenten bekender zijn met de plekken waar ze terecht kunnen met klachten of problemen. Maak bijvoorbeeld een overzicht op een poster of verspreid de informatie via de digitale leeromgeving.

Actie voor goede werkplekken - Rustige werkplekken op school kunnen studenten helpen hun schoolwerk beter te doen. Daarnaast is het belangrijk dat een school deze mogelijkheid biedt, omdat niet iedereen thuis rustig kan studeren door bijvoorbeeld veel broertjes of zusjes of een slechte internetverbinding. Voor het verbeteren van de werkplekken bij jullie op school, kun je als studentenraad ongeveer dezelfde acties ondernemen als voor de kantine. Het gaat dus vooral om het achterhalen wat studenten verwachten van een fijne werkplek. Hier hebben jullie vast ideeën over, maar het is goed om ook wat van je medestudenten te vragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Wat verwachten ze van een goede werkplek? Je kan bijvoorbeeld aan studenten vragen wat voor hen een ideale plek zou zijn om te studeren.
 • Kleine tafels waar je in je eentje kan studeren of grote tafels waar je met meerdere tegelijk kan zitten?
 • Moet dit echt een ruimte zijn gericht op zelfstandig studeren die voor niks anders wordt gebruikt?
 • Of kan er af en toe ook een lokaal worden opgesteld waar studenten terecht kunnen tijdens een stilte-uur?
 • Of zijn er al best wat werkplekken maar weten studenten ze niet te vinden? Je kunt dan een manier bedenken om de werkplekken onder de aandacht te brengen.

Zo kun je dus een heleboel ideeën verzamelen, en echt de stem van de student vertegenwoordigen als je in gesprek met het schoolbestuur!

Mocht je hier als studentenraad nog tips willen, dan kun je altijd contact opnemen met JOB. Of kijk in hoofdstuk 6 van het volledige JOB-monitor rapport voor nog meer tips over dit onderwerp!