terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Medezeggenschap

In dit artikel gaan we over het (sub)thema Medezeggenschap in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Aangezien studenten dagelijks naar school gaan, is het belangrijk dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de organisatie van aan school gerelateerde zaken. Om die reden is het sinds 2011 voor een mbo-instelling verplicht om een studentenraad te hebben. De studentenraad houdt zich met allerlei zaken bezig. Om die reden is het sinds 2011 voor een mbo-instelling verplicht om een studentenraad te hebben. De studentenraad houdt zich met allerlei zaken bezig. Ze buigen zich over het schoolkostenbeleid en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), ze geven advies over de manier waarop de school met andere instellingen moet samenwerken, maar ze mogen ook het initiatief nemen om eigen plannen te presenteren aan het College van Bestuur.

Voor studentenraden kan het soms lastig zijn om zichtbaar te zijn. In andere woorden kan het soms lastig zijn om hun achterban (de studenten) te bereiken. Dat kan komen omdat ze zich soms moeten bezig houden met dossiers die studenten niet interessant vinden, maar bijvoorbeeld ook doordat zij niet weten wat de beste manier is om hun achterban te bereiken. Door vragen over Medezeggenschap op te nemen in de JOB-monitor, kunnen zij een beter beeld krijgen van de hoeveelheid studenten die op hun school weet dat er een studentenraad is, maar ook van het aantal studenten dat zelf mee zou willen praten over beter onderwijs.

JOB vindt het belangrijk dat alle studenten die mee willen praten over beter onderwijs, de kans krijgen om dat te doen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Is er een studentenraad op jouw school?
  • Zou je zelf willen meepraten over hoe het op jouw school beter kan?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Goed nieuws is dat steeds meer studenten weten dat er een studentenraad is: dit jaar ruim de helft. Tegelijkertijd is het jammer dat nog steeds vier op de tien studenten niet weten of er een raad is. Ook is zorgelijk dat volgens zeven procent van de studenten hun school geen studentenraad heeft.

Ook de belangstelling om mee te doen in de medezeggenschap is gegroeid. Het aandeel studenten dat graag mee wil praten over beleid op school is licht toegenomen en het aandeel dat dit (zeker) niet wil is duidelijk afgenomen. Wat opvalt is dat entreestudenten het minst vaak weten of er een studentenraad is, maar tegelijkertijd vaker dan studenten in de andere niveaus willen meepraten over verbeteringen op school.

Wat vindt JOB?

JOB vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten weten dat er een studentenraad aanwezig is op hun school. Daarnaast vindt JOB het belangrijk dat alle studenten die mee zouden willen praten over beter onderwijs, die kans ook moeten krijgen. Dat betekent niet meteen dat al deze studenten deel uit hoeven te maken van de studentenraad, maar dat zij bijvoorbeeld wel de mogelijkheid krijgen om klassenvertegenwoordiger worden, of dat zij mee kunnen praten in panels die de school of de studentenraad organiseert.

Wellicht klinkt 'Medezeggenschap' voor veel studenten een beetje vermoeiend. Toch denken we dat studenten ook op andere, laagdrempeligere manieren mee kunnen denken over het onderwijs. De JOB-monitor is hier een voorbeeld van, maar we hebben nog veel meer ideeën over andere vormen van medezeggenschap. We hopen dat meer studenten het dan leuk gaan vinden om mee te praten over hun onderwijs.

Wat kun je als studentenraad doen?

Je kunt als studentenraad ook zelf al aan de slag om te professionaliseren. Op de website van JOB vind je veel informatie speciaal voor jullie als studentenraad. Je kunt hier voorbeelden en informatie vinden waar jullie je als studentenraad mee bezig houden. Denk hierbij aan de hoofdlijnen van de begroting, stages, schoolkosten en nog veel meer. Ook vind je hier alles over de rechten van de studentenraad, hoe je goed kunt onderhalen en vergaderen, hoe je medezeggenschap goed organiseert, en kun je een training van JOB aanvragen. Dit alles vind je op deze site.

Kijk vooral ook in Hoofdstuk 11 van de JOB-monitor voor nog meer tips!

Hebben jullie toch nog tips nodig, of hebben jullie misschien behoefte aan een training? Neem dan gerust contact op met JOB.