terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Medezeggenschap

In dit artikel gaan we over het (sub)thema Medezeggenschap in op de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
 • Wat zijn de resultaten van 2022?
 • Wat vindt JOB?
 • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Aangezien studenten dagelijks naar school gaan, is het belangrijk dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de organisatie van aan school gerelateerde zaken. Om die reden is het sinds 2011 voor een mbo-instelling verplicht om een studentenraad te hebben. De studentenraad houdt zich met allerlei zaken bezig. De studentenraad houdt zich met allerlei zaken bezig. Ze buigen zich over het schoolkostenbeleid en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), ze geven advies over de manier waarop de school met andere instellingen moet samenwerken, maar ze mogen ook het initiatief nemen om eigen plannen te presenteren aan het College van Bestuur.

Voor studentenraden kan het soms lastig zijn om zichtbaar te zijn. In andere woorden kan het soms lastig zijn om hun achterban (de studenten) te bereiken. Dat kan komen omdat ze zich soms moeten bezig houden met dossiers die studenten niet interessant vinden, maar bijvoorbeeld ook doordat zij niet weten wat de beste manier is om hun achterban te bereiken. Door vragen over Medezeggenschap op te nemen in de JOB-monitor, kunnen zij een beter beeld krijgen van de hoeveelheid studenten die op hun school weet dat er een studentenraad is, maar ook van het aantal studenten dat zelf mee zou willen praten over beter onderwijs.

JOB vindt het belangrijk dat alle studenten die mee willen praten over beter onderwijs, de kans krijgen om dat te doen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

 • Is er een studentenraad op jouw school?
 • Zou je zelf willen meepraten over hoe het op jouw school beter kan?

Wat zijn de resultaten van 2022?

Goed nieuws is dat 50% van de studenten weet dat er een studentenraad is op hun school. Tegelijkertijd weet 2 van de 5 studenten niet dat er een studentenraad is. Ook is het zorgelijk dat volgens zes procent van de studenten hun school geen studentenraad heeft.

Ook de belangstelling om mee te doen in de medezeggenschap is gedaald. Het aandeel studenten dat graag mee wil praten over beleid op school is met 5% afgenomen. Wat opvalt is dat entreestudenten het minst vaak weten of er een studentenraad is, maar tegelijkertijd vaker dan studenten in de andere niveaus willen meepraten over verbeteringen op school.

Wat vindt JOB?

Voor JOB als belangenbehartiger van de mbo-studenten is medezeggenschap erg belangrijk. We vinden het erg fijn dat zoveel studenten hun stem hebben laten horen via de JOB-monitor. Hiermee kunnen de studentenraden aan de slag om het gesprek aan te gaan met hun school.

JOB doet regelmatig onderzoek naar hoe we de medezeggenschap in het mbo kunnen verbeteren. Dat onderzoek heet Jij Beslist Mee! Bij JOB merken we dat wij, maar ook dat studentenraden, vaak maar een deel van de studenten vertegenwoordigen. We hebben namelijk minder contact met entreestudenten, niveau-2-studenten en bbl-studenten. Daarnaast is het ingewikkeld om te achterhalen waar studenten met een ondersteuningsbehoefte, met verschillende religieuze achtergronden of van verschillende seksualiteiten en huidskleuren tegenaan lopen. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hoe JOB en studentenraden beter al deze verschillende studenten en belangen kan vertegenwoordigen.

Wat kun je als studentenraad doen?

Het rapport Jij Beslist Mee 4.0! komt deze zomer uit en neemt je mee in alle resultaten van dit onderzoek. Hier delen we alvast een aantal tips:

 • Maak het mogelijk om op verschillende manieren input te geven of bij te dragen aan de studentenraad. Komen de studenten niet naar jou? Ga dan zelf naar de student.
 • Maak de stem van studenten de rode lijn van het werk van de studentenraad. Maak bijvoorbeeld elk jaar een plan aan de hand van de stem van studenten en laat aan het eind van het jaar weten wat je voor elkaar hebt gekregen via social media.
 • Een studentenraadslid moet goed kunnen uitleggen wat de studentenraad doet en wat je in de afgelopen jaren bereikt hebt.
 • Om de stem op te halen van studenten die JOB vaak niet bereiken geven we gastlessen op entree, niveau 2 en bbl. In deze gastlessen halen we op wat er speelt en bespreken we wat studenten van onze plannen vinden. Willen ze vaker meepraten? Dat kan! Hoe doen we dat op een manier die bij jou past? Als studentenraad kun je deze gastles samen met JOB geven op jouw school. Interesse? Mail naar gastlessen@jobmbo.nl.
 • Plan een week waarin de studentenraad klassen bezoekt. Hier kan een studentenraad goed uitleggen wat zij doen, wat zij op school hebben verbeterd en hoe en waarmee studenten bij hen terecht kunnen.
 • Onderzoek niet alleen of studenten willen meepraten, maar ook of studenten zich gehoord voelen op school!  Pas wanneer je het gevoel hebt dat het nut heeft om mee te praten, zul je hier enthousiast over worden.
 • In het servicedocument medezeggenschap kunnen studentenraden voorbeelden vinden van goede ondersteuning van een professionele studentenraad. Studentenraden zijn onmisbaar voor de school.

Kijk vooral ook in Hoofdstuk 10 van de JOB-monitor voor nog meer tips!

Hebben jullie toch nog tips nodig, of hebben jullie misschien behoefte aan een training? Neem dan gerust contact op met JOB.