terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Lesmateriaal en Toetsen

In dit artikel gaan we over het thema Lesmateriaal en Toetsen in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Hoewel je misschien niet altijd uitkijkt naar het maken van toetsen, zijn ze belangrijk om te bepalen hoe veel je hebt begrepen van een vak. Het is dan natuurlijk wel fijn als de boeken die je gebruikt voor de lessen interessant en gebruiksvriendelijk zijn zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een toets. JOB hoort vaak van studenten dat zij lesmateriaal hebben aangeschaft, maar dat ze deze uiteindelijk helemaal niet hebben hoeven gebruiken. Ook horen we dat toetsen niet aansluiten op wat studenten hebben geleerd tijdens de lessen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om die reden werd er in de JOB-monitor gevraagd naar deze onderwerpen.  

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van het lesmateriaal en de boeken?
  • Je hebt boeken en lesmaterialen moeten kopen voor school. Gebruik je deze boeken en lesmaterialen?
  • Wat vind je van hoe goed toetsen aansluiten bij wat je hebt geleerd?

JOB vindt niet alleen dat studenten alleen boeken en lesmateriaal moeten kopen als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Op het totaaloordeel over Lesmateriaal en Toetsen is bijna 40 procent van de studenten positief en een kwart is negatief. Het gebruik van boeken en lesmaterialen die gekocht moeten worden is nog altijd niet op orde: net als in 2018 geven ruim vier op de tien studenten aan dat de materialen die ze hebben moeten kopen niet of nauwelijks worden gebruikt in de les. Roc’s scoren hier wel iets beter op dan de andere schooltypen. De meeste studenten vinden dat de toetsen goed aansluiten bij wat ze hebben geleerd. Deze vraag krijgt binnen het thema lesmateriaal en toetsen de meest positieve scores.

Wat vindt JOB?

JOB vindt niet alleen dat studenten alleen boeken en lesmateriaal moeten kopen als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden, maar ook dat de lesmaterialen nuttig zijn en goed aansluiten op wat er in de toets wordt gevraagd.

Wat kun je als studentenraad doen?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor veel ongebruikte boeken en leermiddelen. Het kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat de boeken en lesmaterialen verouderd zijn. Het is dan lastig voor een docent om je voor te bereiden op een toets, omdat de lesmaterialen niet meer aansluiten op wat je moet kunnen. Andere verklaringen zouden kunnen zijn dat docenten voordat het schooljaar begon dachten dat je bepaalde boeken of lesmaterialen nodig zou hebben, maar dat ze daar tijdens het schooljaar van terug zijn gekomen. Het is daarom belangrijk dat je, nadat je erachter bent gekomen wat de redenen zijn, in gesprek gaat met het College van Bestuur om deze problemen aan te kaarten. Wellicht kunnen jullie een regeling afspreken voor ongebruikte boeken en lesmaterialen? Ook is het raadzaam goed te kijken naar het schoolkostenbeleid en de maximale hoogte van de vrijwillige bijdrage. Als studentenraad heb je hier namelijk instemmingsrecht op. Als je het er niet mee eens bent, moet de school deze kosten gaan herzien. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de schoolkosten voor iedereen behapbaar blijven.

Het is verstandig om goed te kijken naar de acht aanbevelingen die JOB heeft gemaakt, die vind je hier. Hierin doen wij onder andere aanbevelingen voor het aanschaffen van boeken en lesmaterialen per periode, het stimuleren van een tweedehands boekenmarkt en de evaluatie van alle boeken en lesmaterialen aan het einde van het studiejaar. Alle aanbevelingen, met daarbij een duidelijke uitleg, vinden jullie op onze website.

Lees daarnaast ook Hoofdstuk 8 van de volledige JOB-monitor goed door! Daarin staan nog meer tips.

Mocht je vragen hebben over hoe je als Studentenraad een gesprek met het College van Bestuur het best kunt voorbereiden, neem dan gerust contact op met JOB.