terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Lesmateriaal en Toetsen

In dit artikel gaan we over het thema Lesmateriaal en Toetsen in op de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
 • Wat zijn de resultaten in 2022?
 • Wat vindt JOB?
 • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Hoewel je misschien niet altijd uitkijkt naar het maken van toetsen, zijn ze belangrijk om te bepalen hoe veel je hebt begrepen van een vak. Het is dan natuurlijk wel fijn als de boeken die je gebruikt voor de lessen interessant en gebruiksvriendelijk zijn zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een toets. JOB hoort vaak van studenten dat zij lesmateriaal hebben aangeschaft, maar dat ze deze uiteindelijk helemaal niet hebben hoeven gebruiken. Ook horen we dat toetsen niet aansluiten op wat studenten hebben geleerd tijdens de lessen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om die reden werd er in de JOB-monitor gevraagd naar deze onderwerpen.  

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

 • Wat vind je van het lesmateriaal en de boeken?
 • Je hebt boeken en lesmaterialen moeten kopen voor school. Gebruik je deze boeken en lesmaterialen?
 • Wat vind je van hoe goed toetsen aansluiten bij wat je hebt geleerd?

JOB vindt niet alleen dat studenten alleen boeken en lesmateriaal moeten kopen als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Wat zijn de resultaten van 2022?

Twee op de vijf studenten is positief over het lesmateriaal en de toetsen op school. Een kwart is hier negatief over en de rest is niet positief en niet negatief. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden.

Wat vindt JOB?

Iets wat al vaker uit de JOB-monitor is gebleken en helaas ook in de JOB-monitor 2022 naar voren komt is dat mbo-studenten boeken moeten kopen die ze niet of nauwelijks gebruiken. Dit jaar is, net zoals in 2020, 41 procent van de studenten negatief over de boeken die ze hebben moeten aanschaffen. Dat betekent dat ze aangegeven hebben deze helemaal niet of nauwelijks te gebruiken. We vinden het vervelend dat studenten zoveel onnodige kosten moeten maken, en dat studenten negatiever over hun school denken wanneer ze niet tevreden zijn over het lesmateriaal en de boeken. Wanneer ze wel tevreden zijn over het lesmateriaal en de boeken geven studenten hun opleiding gemiddeld een rapportcijfer van meer dan 1,5 punt hoger dan wanneer zij hierover negatief zijn. Het is dus belangrijk dat scholen hier actief mee aan de slag gaan.

Wat kun je als studentenraad doen?

De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en dus ook op het beleid over de terugkoopregeling. Dat betekent dat een beslissing van het College van Bestuur niet kan worden genomen als de studentenraad het er niet mee eens is. De regels over het schoolkostenbeleid staan uitgelegd in het servicedocument schoolkosten en in de brochure waar we het makkelijker uitleggen.

De studentenraad kan checken of de school zich aan deze afspraken houdt. Het is belangrijk dat de studentenraad kritisch naar de schoolkosten kijkt en hier tegenin gaat wanneer ze het er niet mee eens is. De studentenraad moet namelijk opkomen voor de rest van de studenten! De studentenraad kan altijd bij JOB om advies vragen.

Ongebruikte boeken

Er kunnen verschillende redenen zijn voor veel ongebruikte boeken en leermiddelen. Het kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat de boeken en lesmaterialen verouderd zijn. Het is dan lastig voor een docent om je voor te bereiden op een toets, omdat de lesmaterialen niet meer aansluiten op wat je moet kunnen. Andere verklaringen zouden kunnen zijn dat docenten voordat het schooljaar begon dachten dat je bepaalde boeken of lesmaterialen nodig zou hebben, maar dat ze daar tijdens het schooljaar van terug zijn gekomen. Het is daarom belangrijk dat je, nadat je erachter bent gekomen wat de redenen zijn, in gesprek gaat met het College van Bestuur om deze problemen aan te kaarten. Wellicht kunnen jullie een regeling afspreken voor ongebruikte boeken en lesmaterialen? Ook is het raadzaam goed te kijken naar het schoolkostenbeleid en de maximale hoogte van de vrijwillige bijdrage. Als studentenraad heb je hier namelijk instemmingsrecht op. Als je het er niet mee eens bent, moet de school deze kosten gaan herzien. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de schoolkosten voor iedereen behapbaar blijven.

JOB heeft acht aanbevelingen geschreven over het tegengaan van ongebruikte schoolboeken:

 1. Op de leermiddelenlijst (of boekenlijst) moet altijd staan aangegeven waar het leermiddel voor wordt gebruikt.
 2. De school zorgt dat de leermiddelenlijsten altijd actueel zijn.
 3. De student moet altijd de mogelijkheid krijgen om per onderwijsperiode leermiddelen aan te schaffen.
 4. Wanneerboeken of licenties aantoonbaar niet zijn gebruikt, moet de school het geld terugbetalen aan de student.
 5. De school stimuleert een tweedehands boekenmarkt.
 6. De student moet altijd de mogelijkheid hebben een boek en licentie los te kopen.
 7. Er wordt kritisch gekeken naar welke druk van het boek nodig is.
 8. Leermiddelenlijsten worden aan het einde van het jaar geëvalueerd met studenten van de opleiding.

De acht aanbevelingen staan uitgebreider beschreven op de site van JOB, die vind je hier.

Lees daarnaast ook Hoofdstuk 7 van de volledige JOB-monitor goed door! Daarin staan nog meer tips.

Mocht je vragen hebben over hoe je als Studentenraad een gesprek met het College van Bestuur het best kunt voorbereiden, neem dan gerust contact op met JOB.