terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Keuzedelen

In dit artikel gaan we over het (sub)thema Keuzedelen in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Een mbo-opleiding bestaat tegenwoordig uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. De keuzedelen zijn belangrijk voor een student om zich te kunnen verdiepen, specialiseren of voor te bereiden op een overgang naar het hbo. JOB krijgt vaak signalen dat de keuzes die studenten kunnen maken als het gaat om keuzedelen heel beperkt zijn en dat de inhoud van veel keuzedelen niet goed is. Soms horen wij zelfs dat studenten verplicht bepaalde keuzedelen moeten volgen. Voor JOB was dit daarom een belangrijke reden om te vragen naar keuzedelen in de JOB-monitor.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de keuzedelen waaruit je kunt kiezen?
  • Wat vind je van de inhoud van de keuzedelen?

Een verplicht keuzedeel is geen keuzedeel.

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Hoewel keuzedelen nog niet lang bestaan in het mbo, is JOB van mening dat er voldoende tijd geweest moet zijn voor scholen om ze goed op orde te krijgen. Helaas laat de JOB-monitor zien dat 25% van de studenten negatief is over de inhoud van de keuzedelen, en 27% van de studenten is negatief over de keuzes die zij kunnen maken in hun keuzedeel. Die aantallen zijn te hoog.

Wat vindt JOB?

JOB begrijpt dat het voor scholen lastig is om de keuzedelen goed in te richten. Toch vindt JOB dat er voldoende aanbod moet zijn zodat studenten ook echt keuzes kunnen maken in hun keuzedeel. Daarnaast moet de inhoud van de keuzedelen natuurlijk ook goed zijn, zodat een keuzedeel ook echt een aanvulling is op het basisdeel en het profieldeel.

Keuzedelen gaan vanaf het schooljaar 2020-2021 mee tellen voor slaag-zakregeling. JOB houdt de komende jaren in de gaten of er verbetering is. We gaan hierin zowel kijken naar het aanbod keuzedelen als de inhoud van keuzedelen. Als wij van studentenraden horen dat het op hun school juist goed geregeld is, zullen wij deze voorbeelden delen met andere studentenraden. Op die manier kunnen studentenraden en scholen van elkaar leren. Daarnaast blijven we natuurlijk in gesprek met het ministerie van OCW en de MBO Raad. Als de goede acties worden doorgezet, verwachten we een positiever beeld te zien in de JOB-monitor 2022.

Wat kun je als studentenraad doen?

- Zorg dat je met studenten praat. Wellicht kunnen jullie via een studieloopbaanbegeleider (slb’er) terecht in een klas. Aan de hand van de resultaten van de JOB-monitor kunnen jullie in gesprek gaan met elkaar.

- Probeer te achterhalen welk probleem studenten vooral ervaren. Wat vinden ze van de keuzemogelijkheden die ze krijgen? En wat vinden ze van de inhoud van keuzedelen? Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de studenten te vragen om een lijst te maken met keuzedelen waaruit zij mogen kiezen en hen vervolgens te vragen wat zij van de keuzemogelijkheden vinden.

- Ga in gesprek met studenten over wat zij willen leren. Aan de hand van de lijst die zij eerder hebben gemaakt, kunnen jullie inzichtelijk maken of de keuzedelen die nu worden aangeboden hierop aansluiten.

Lees daarnaast ook Hoofdstuk 8 van de volledige JOB-monitor goed door! Daarin staan nog meer tips.