terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Hoe kun je goed vergelijken?

Op deze website wordt de mogelijkheid gegeven om vergelijkingen te maken aan de hand van de resultaten van de JOB-monitor. Maar hoe maak je juiste vergelijkingen? En hoe interpreteer je deze verschillen? Om goede vergelijkingen te maken moet je twee dingen in je achterhoofd houden.

Niet elke mbo-student heeft de monitor ingevuld

Allereerst is het belangrijk om te bedenken dat veel mbo-studenten de JOB-monitor invullen, maar niet álle mbo-studenten hun oordeel hebben gegeven. Het is daarom noodzakelijk om bij hier het interpreteren van de resultaten rekening mee te houden. Het feitelijke gemiddelde, dat wil zeggen wanneer álle mbo-studenten de monitor hadden ingevuld, ligt op een bepaalde bandbreedte. De resultaten zoals ze nu worden getoond liggen heel dicht bij het feitelijke gemiddelde, maar kunnen er een beetje boven of onder zitten. Hoeveel erboven of eronder kan worden aangegeven met de bandbreedte.

De bandbreedte van een gemiddelde wordt door twee dingen bepaald. Allereerst het aantal studenten dat aan het onderzoek meedoet, en ten tweede de mate waarin hun antwoorden op elkaar lijken. Hoe meer studenten de JOB-monitor invullen, hoe dichter je bij het feitelijke gemiddelde komt. Daarnaast wordt de bandbreedte bepaald door de mate waarop antwoorden van elkaar verschillen. Op sommige vragen liggen de antwoorden dicht bij elkaar (als bijvoorbeeld alle studenten hun rooster prima vinden) en soms liggen ze erg uiteen (als bijvoorbeeld de ene helft van de studenten hun rooster heel slecht vindt, en de andere helft vindt hun rooster heel goed).

Mbo-instellingen onderling vergelijken is niet altijd wenselijk

Op deze website is het mogelijk om jouw eigen mbo-school te vergelijken met een andere. Zo krijg je iets meer perspectief in hoeverre jouw school het wel of niet goed doet op bepaalde thema’s. Het kan zijn dat je het idee krijgt dat je school het slecht doet op een bepaald thema, maar wanneer je dan vergelijkt met andere mbo-scholen, het eigenlijk wel meevalt.

Bij het maken van deze vergelijkingen is het wel belangrijk om goed na te gaan of je geen appels met peren vergelijkt. Het is bekend dat mbo-instellingen sterk van elkaar verschillen in hun studentpopulatie. Een grote ROC in de Randstad heeft een hele andere studentenpopulatie dan een kleine vakschool in een niet-stedelijk gebied, en kun je dus niet zomaar met elkaar vergelijken. Kijk dus bij het vergelijken of je kunt selecteren op mbo-scholen die lijken op jouw school qua grootte en ligging.

Al met al is het dus nuttig om de twee bovenstaande dingen in de gaten te houden wanneer je vergelijkingen gaat maken.