terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Informatie

In dit artikel gaan we over het thema Informatie in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Het is belangrijk dat je als student weet waar je aan toe bent. Daarom is het fijn om duidelijke informatie van school te krijgen. Je kunt op allerlei manieren informatie krijgen. School kan gesprekken met je voeren over je studievoortgang, je moet beschikking hebben over een duidelijk studentenstatuut, er moet je duidelijk verteld worden wat er met je klacht gebeurt. Daarnaast kunnen docenten je vragen hun vakken te evalueren, en is het natuurlijk fijn als je voordat je aan je studie begint weet waar je studie over gaat en welke (extra) kosten je kunt verwachten tijdens je mbo-opleiding. Kortom, het is belangrijk dat je tijdens je studie goede en duidelijke informatie krijgt. Het is belangrijk dat je tijdens je studie goede en duidelijke informatie krijgt.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van hoe school je op de hoogte houdt over hoe het met je gaat in je studie?
  • Wat vind je van de informatie die school je geeft over je rechten en plichten?
  • Wat vind je van hoe school omgaat met klachten?
  • Vragen de docenten wat je van de lessen vindt?
  • Wat vind je van de informatie die je kreeg over de hoogte van de schoolkosten?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Drie van de tien studenten zijn positief over de informatie die zij van school krijgen. Een op de drie studenten oordeelt negatief. Het gaat hier om een totaalbeoordeling. Kijkend naar de onderliggende vragen valt op dat nog de meeste studenten positief zijn over de informatie over hun studieverloop (43%). Over de informatie over rechten en plichten, omgang met klachten, kwaliteit van de lessen en de hoogte van de schoolkosten is telkens rond de dertig procent van de studenten positief.

Studenten aan een vakinstelling en entreestudenten geven doorgaans een beter oordeel over de informatie die ze krijgen van school dan studenten aan een aoc, roc of studenten uit de andere niveaus. Mannen zijn in vergelijking met vrouwen ook positiever over de informatie vanuit school.

Wat vindt JOB?

JOB vindt het heel belangrijk dat het voor elke mbo-student duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, maar ook dat iedere student op een duidelijke manier op de hoogte wordt gebracht van zijn studievoortgang. Het is daarom belangrijk dat er op een goede manier informatie gegeven wordt. Op basis van de resultaten van 2020 merkt JOB een aantal dingen op.

JOB is van mening dat het voor iedere student duidelijk moet zijn waar hij bepaalde informatie kan vinden. Omdat er in de afgelopen jaren een aantal wetswijzigingen zijn geweest, hebben wij ons best gedaan studenten zo goed mogelijk te informeren waar zij bepaalde informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben wij studentenraden bijvoorbeeld geïnformeerd over hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolkostenbeleid.

JOB vindt dat de resultaten nog wel wat kunnen verbeteren. Daarom gaan wij de komende twee jaren studenten en studentenraden nog meer informeren over hun rechten en plichten. Dat gaan wij onder meer doen door, naar aanleiding van de JOB-monitor resultaten, trainingen te geven aan studentenraden zodat zij hun rechten beter kunnen inzetten. Daarnaast willen wij een document maken waarin wij uitleggen hoe je het beste vakevaluaties kunt organiseren.

Wat kun je als studentenraad doen?

Als jouw school niet goed scoort op deze punten, kan dat aan meerdere dingen liggen. Probeer bijvoorbeeld te achterhalen of het voor studenten duidelijk is dat er een studentenstatuut is waarin al hun rechten en plichten staan. Ook is het goed om te kijken naar de manier waarop studievoortgangsgesprekken zijn geregeld op school. Weten studenten wat een Bindend Studie Advies is en hoe deze wordt bepaald? Ga ook na of er signalen zijn van studenten die opeens voor kosten kwamen te staan waar ze voor hun studie niet vanaf wisten. Daarnaast kun je als Studentenraad pleiten voor vakevaluaties, zodat jullie ook je mening kunnen geven over de vakken die je krijgt.

Meer hulp nodig? Neem dan gerust contact op met JOB. Kijk ook even in Hoofdstuk 6 van de JOB-monitor voor nog meer tips!