terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

De JOB-monitor cyclus

De JOB-monitor is veranderd. In samenwerking met scholen, studenten(raden), de MBO Raad, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs heeft JOB de vragenlijst ingekort en onderzocht hoe we de resultaten beter kunnen gebruiken.

Een van de belangrijkste uitkomsten was dat de JOB-monitor een tweejaarlijkse cyclus moet worden waarbinnen zes stappen worden ondernomen. De JOB-monitor is daarmee niet alleen belangrijk in het jaar dat het wordt afgenomen, maar ook in het jaar daarna, het zogenaamde verbeterjaar.

De zes stappen die in de cyclus zijn opgenomen zijn:

1.       Vragen opstellen
Naast de vragen die voor iedere student hetzelfde zijn, kunnen scholen/studentenraden vragen aandragen die alleen voor hun gelden.

2.       Afname vragenlijst
De vragenlijst wordt afgenomen. Dat kan vanaf nu ook op je mobiel.

3.       Bekendmaking resultaten
De resultaten worden bekendgemaakt. Hierna zijn alle resultaten te raadplegen op een overzichtelijke website.

4.       Dieper Graven
Door naar aanleiding van de JOB-monitor zelf onderzoeken uit te zetten, kan een studentenraad nog beter inzicht krijgen in de resultaten.

5.       Afspraken maken
Naar aanleiding van de JOB-monitor en het eigen onderzoek kan de studentenraad duidelijke afspraken maken met het College van Bestuur.

6.       Afronden & vooruitkijken
Een laatste check of alle afspraken zijn nagekomen. Daarnaast kan vast worden bedacht wat welke vragen jullie willen stellen tijdens de volgende JOB-monitor.

Het kan als studentenraad soms lastig zijn om ergens mee te beginnen. Daarom gaat JOB meer trainingen geven om jullie daarbij te helpen.