terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Algemene Tevredenheid

In dit artikel gaan we over het thema Algemene Tevredenheid in op de volgende onderwerpen:

  • Introductie
  • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
  • Wat zijn de resultaten van 2022?
  • Wat vindt JOB?
  • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Als je niet tevreden bent over je opleiding kan dit ervoor zorgen dat je niet meer zeker weet of je het beroep waarvoor je wordt opgeleid wilt uitoefenen. En als je niet tevreden bent over je school kan dat zijn dat je er ook niet meer graag naartoe gaat. Aangezien je gemiddeld veertig uur per week besteedt aan school, is het dan ook belangrijk dat je zowel tevreden bent over je opleiding als over je school. In een ideale wereld is iedere student heel tevreden over zijn opleiding en zijn school. Helaas is dat doel bijna onmogelijk om te behalen. Toch is het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten tevreden zijn. Om die reden werd in de JOB-monitor gevraagd naar het rapportcijfer dat studenten geven aan hun opleiding en aan hun school. Het geeft scholen, studentenraden en studenten een specifieker beeld van waar het goed gaat en waar het minder goed. Het is hierbij belangrijk om in gedachten te houden dat het niet altijd wenselijk is om mbo-instellingen met elkaar te vergelijken. Doordat iedere school anders is, kent iedere school ook andere problemen waardoor je twee scholen dus niet zomaar met elkaar kunt vergelijken.

Het is belangrijk dat iedere student met plezier naar school gaat en zich thuis voelt binnen zijn opleiding.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?
  • Welk rapportcijfer geef je jouw school?
  • Als er geen corona was, zouden de rapportcijfers die ik net gaf...

Wat zijn de resultaten van 2022?

De studenten in het mbo gaven hun opleiding dit jaar een 6,8, een voldoende en iets hoger dan vorig jaar: toen was het rapportcijfer een 6,7. De school wordt iets lager gewaardeerd, maar kan toch rekenen op een voldoende: een 6,6 (vorig jaar was dat een 6,5). Het zijn de gemiddelde cijfers die studenten aan hun opleiding en hun school gaven. Dat er verschillen zijn tussen scholen, komt later in dit hoofdstuk aan bod. Studenten zijn in 2022 dus iets positiever dan in 2020. De afgelopen tijd was bijzonder vanwege de coronapandemie, die zorgde voor maatregelen als schoolsluitingen en hybride onderwijs. De onderzoekers keken of de coronacrisis daar misschien iets mee te maken zou kunnen hebben. Hiervoor hebben we studenten gevraagd of zij in een ‘normaal’ jaar hogere of lagere rapportcijfers zouden hebben gegeven. Uit de antwoorden bleek dat iets meer dan de helft van de studenten denkt dat hun cijfers dan hetzelfde zouden zijn, maar ook dat bijna de helft denkt dat hun rapportcijfers zonder corona hoger waren geweest. Toch gaven studenten dit jaar een hoger cijfer dan vorig jaar. We kunnen daarom concluderen dat de coronacrisis de rapportcijfers in elk geval niet negatief heeft beïnvloed.

Wat vindt JOB?

De JOB-monitor 2020 laat zien dat studenten hun opleiding en school gemiddeld gezien een voldoende geven. JOB is daar blij mee en gaat de komende jaren erop toezien dat dit zo blijft. Natuurlijk hopen we tijdens de volgende JOB-monitor een verbetering te zien.

Waar kan het aan liggen als je school niet goed scoort?

Als je school niet goed scoort op dit punt is het goed om ook te kijken naar de andere thema’s die in de JOB-monitor worden getest. Deze thema’s geven je wellicht een duidelijker beeld van waar de school niet goed scoort. Is het nog steeds niet duidelijk? Probeer dan te kijken of er thema’s zijn die niet in de JOB-monitor naar voren kwamen, maar die wel belangrijk kunnen zijn op jouw school of opleiding. Misschien kunnen jullie als studentenraad hier dan een gerichter onderzoek naar doen. Als jullie hulp nodig hebben, mogen jullie gerust contact opnemen met JOB.

Neem vooral ook een kijkje in Hoofdstuk 12 van de JOB-monitor voor nog meer tips.